معاون مدیر پشتیبانی دانشگاه از اجرای ۲۵ هزار مترلوله آبیاری قطره ای در فضای سبز دانشگاه حکیم سبزواری طی ۶ ماهه اول سال ۹۶ خبر داد.
مهندس رضا راستی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، اظهار کرد: با توجه به کمبود آب در کشور یکی از اولویت های اصلی دانشگاه حکیم سبزواری حذف چمن و جایگزینی با گیاهانی با نیاز آبی کم و استفاده از سیستم آبیاری تحت فشار به خصوص آبیاری قطره ای است.
 
وی افزود: در همین راستا در تمامی محوطه های تازه کاشت شده در دانشگاه حکیم سبزواری از سیستم آبباری قطره ای استفاده شده است.
مهندس راستی همچنین تصریح کرد: کاهش تبخیر از سطح خاک، کنترل نفوذ عمقی، عدم وجود روان آبهای سطحی و کاهش نیاز به نیروی انسانی از جمله مزیت های اجرای آبیاری قطره ای در فضای سبز دانشگاه بوده که باعث کاهش مصرف آب و افزایش راندمان آبیاری و کاهش هزینه های نگهداری فضای سبز در دانشگاه گردیده است.
معاون مدیر پشتیبانی دانشگاه اظهار داشت: در شش ماه دوم سال نیز بحث جمع آوری چمن های محوطه های مرکزی پردیس دانشگاه و خوابگاه ولی عصر و جایگزینی این چمن ها که نیاز بسیار به آب دارند، با درخت، گل و گیاه، و فرانکینیا در دستور کار قرار دارد.
مهندس راستی در پایان پیش بینی نمود در شش ماهه دوم سال نیز بیش از ۴۰ هزار متر لوله آبیاری قطره ای در محوطه های یادشده مورد استفاده قرار بگیرد.