مدیر اداره فنی تعمیر و نگهداری ساختمانها و تاسیسات از اجرای شاخص‌های مدیریت سبز در تعمیرات خوابگاه های دانشجویی خبر داد.

محمد همایی در گفتگو باروابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه برای اولین بار در تعمیرات خوابگاه هابا توجه به تاکید ریاست و معاونت محترم اداری مالی  موضوع مدیریت سبز به طور جدی در دستور کار قرارگرفت، اهم اقدامات انجام شده در این خوابگاه  را تعویض کلیه ی پنجره های  چهل و هشت دستگاه اندیشه وتبدیل آن به پنجره های دوجداره، تعویض لوله های آب سرد و گرم فلزی که به علت فرسودگی دوچارپوسیدگی و پرت آب شده بود بالوله های جدید نو، تعویض شیرهای آب قدیمی با شیرهای اهرمی به منظور جلوگیری از هدر رفتن آب، تعویض چندین چشمه سنگ  توالت و سیستم لوله های فاضلاب آن، کاشی نمودن آشپز خانه ها تا سقف به منظور رعایت هرچه بیشتر بهداشت محیط، سرامیک نمودن دیوار های راهروهای ورودی به سرویس ها به منظور جلوگیری از نم زدگی و رطوبت،تعویض لوله های فرسوده شبکه داخلی محوطه اندیشه به منظور جلوگیری از پرت آب، تعویض لامپ های پرمصرف به کم مصرف را نام برد.

وی  با بیان این مطلب که تاکنون تعمیرات اساسی توسط معاونت عمرانی انجام می گرفته و امسال برای اولین بار به علت حجم بالای کار در معاونت عمرانی این کار به مدیریت تعمیرو نگهداری به نمایندگی از معاونت اداری و مالی واگذارشده است، افزود: خوشبختانه ضمن رعایت صرفه و صلاح دانشگاه کارتعمیرات اساسی خوابگاه اندیشه در بازه زمانی بسیار اندک ومحدودی با دقت بالای به انجام رسیده است که جادارد از همکاران پرتلاش خود در مدیریت تعمیرو نگهداری تشکر و قدردانی نمایم .