مدیر کلینیک درمانی دانشگاه حکیم سبزواری از آغاز اجرای طرح پایش سلامت جسم  و روان دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه خبر داد.

مهندس هادی کیخسروی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: در راستای تأکید دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم مبنی بر انجام طرح پایش سلامت جسم و روان و با هدف غربالگری و شناسایی و کمک به دانشجویان در معرض خطر ، مرکز کلینیک درمانی و مرکز مشاوره دانشجویی اقدام به برگزاری طرح پایش سلامت جسم و روان از مورخه ۱۲ مهر الی پایان آبان ماه جهت تمامی دانشجویان جدیدالورود در کلیه دوره ها و مقاطع تحصیلی نموده است.
 وی افزود: دانشجویان گرامی می توانند طبق فرایند زیر نسبت به ثبت نام و انجام معاینات اقدام نمایند.

  1. مراجعه به لینک کارنامه سلامت جسم به آدرس :https://portal.saorg.ir/physicalhealth و تکمیل اطلاعات درخواستی و چاپ برگه خروجی کارنامه سلامت جسم جهت ارایه به کلینیک درمانی دانشگاه

 
۲-مراجعه به لینک کارنامه سلامت روان به آدرس: https://portal.saorg.ir/mentalhealth و تکمیل اطلاعات درخواستی و چاپ برگه خروجی کارنامه سلامت روان جهت ارایه به مرکز مشاوره دانشگاه
۳-مراجعه حضوری به کلینیک درمانی و مرکز مشاوره ، پس از دریافت پیامک
۴-انجام معاینات مربوطه و دریافت تاییدیه مرکز
۵-ارایه فرم تاییدیه مرکز به ادره آموزش دانشکده

مهندس کیخسروی با اشاره به اینکه شرکت کلیه دانشجویان جدیدالورود در طرح فوق الزامی و انجام  کلیه امور مربوط به اجرای طرح در بازه زمانی اعلام شده رایگان می باشد، یادآور شد: در صورت عدم مراجعه در بازه فوق، ضمن دریافت هزینه ، محدودیتهای رفاهی برای افراد فاقد کارنامه سلامت اعمال خواهد شد ضمن اینکه مدارک ثبت نامی دانشجویان ناقص بوده و امکان انتخاب واحد در ترم آینده را نخواهد داشت.
آدرس :   کلینیک درمانی و مرکز مشاوره دانشگاه   واقع در خیابان دانش جنب سرپرستی خوابگاه اندیشه