اجرای طرح پایش سلامت روانی و جسمی دانشجویان جدیدالورود

طرح پایش سلامت روانی و جسمی دانشجویان ورودی ۹۳ از تاریخ ۹۳/۷/۵ در مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه اجرا گردید.

در این طرح که با استقبال خوب دانشجویان روبرو گرديد، معاینات پزشکی، دندانپزشکی و مصاحبه‌های روانشناختی از دانشجویان جدیدالورود به عمل آمد که پس از تجزیه و تحلیل خروجی های حاصل از طرح مذکور، دانشجویان آسیب پذیر جسمی  و روانی (دارای سابقه بیماریهای جسمی و روحی) شناسایی و جهت درمان و پیگیری مشکلات آنها مداخلات لازم انجام می گیرد.

***

DSC00693(FILEminimizer)  DSC00710(FILEminimizer)  DSC00713(FILEminimizer)

***

DSC00717(FILEminimizer)  DSC00721(FILEminimizer)