رئیس جمهور مصوبه «پیش‌بینی و اختصاص درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت برای تدریس در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس آن دانشجویان مقاطع مختلف یک بار در طول دوره تحصیل، ملزم به گذراندن این درس خواهند شد.

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری فارس، آیت‌ الله سیدابراهیم رئیسی،رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «پیش‌بینی و اختصاص درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت برای تدریس در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» را که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۶ آبان ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌ تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش و پرورش
وزارت ورزش و جوانان
دانشگاه آزاد اسلامی
بنیاد شهید و امور ایثارگران
معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده
جهاد دانشگاهی
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
ستاد کل نیروهای مسلح
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس
شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

ماده واحده «پیش‌بینی و اختصاص درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت برای تدریس در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» که در جلسه ۸۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسه ۴۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ شورای معین به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌گردد:

«ماده واحده- «درس علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت» بر اساس بندها و شرایط ذیل جهت تدریس در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی کشور، پیش‌بینی می‌شود:

۱- درس دو واحدی «علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت» به جمع واحدهای دروس عمومی الزامی، اضافه و در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور تدریس؛ و دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته، کارشناسی‌ارشد پیوسته، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی پیوسته، یکبار در طول دوره تحصیل ملزم به گذراندن این درس می‌باشند.

۲- پیش بینی مباحث مربوط به دفاع مقدس و مقاومت متناسب با تحولات نسلی در مفاد و محتوای آموزشی کتاب‌های درسی مرتبط در مقاطع مختلف مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، علاوه بر مباحث عمومی دفاع مقدس در بخش‌های تخصصی نیز بایستی با لحاظ تناسب میان دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت و رشته‌های تحصیلی صورت پذیرد.

۳- شناسایی، آموزش و معرفی اعضای هیأت علمی و اساتید واجد شرایط جهت ارائه دروس و ارزیابی آنها از طرف بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با هماهنگی و پشتیبانی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و معاونین آموزشی و فرهنگی آنها انجام می‌گردد و مراحل صدور و تمدید مجوز تدریس نیز مطابق آیین‌نامه ساماندهی فعالیت‌های پژوهشی و آموزشی دفاع مقدس (مصوب هیأت امنای این بنیاد)، صورت می‌پذیرد.

تبصره ۱- اعضاء هیأت علمی و اساتید دارای مجوز با محوریت معاونین آموزشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به منظور برنامه‌ریزی، اجرا و انجام امور آموزشی فعالیت می‌نمایند.

تبصره ۲- به منظور انجام کارشناسی‌های لازم، ظرفیت شناسی، راهبری، تقسیم کار و نظارت بر اجرای صحیح مصوبات به ویژه درس دو واحدی علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و درس آمادگی دفاعی در آموزش و پرورش؛ «کارگروه دفاع مقدس و مقاومت» تحت نظارت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و با ترکیب ذیل تشکیل می‎ شود:

۱- رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس (رئیس کارگروه)
۲- نماینده تام‌الاختیار دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (دبیر کارگروه)
۳- معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
۴- معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۵- نماینده تام‌الاختیار وزیر آموزش و پرورش
۶- نماینده تام‌الاختیار وزیر ورزش و جوانان
۷- نماینده تام‌الاختیار دانشگاه آزاد اسلامی
۸- نماینده تام‌الاختیار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
۹- نماینده تام‌الاختیار معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده
۱۰- نماینده تام‌الاختیار معاونت تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح
۱۱- نماینده تام‌الاختیار رئیس جهاد دانشگاهی
۱۲- رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج پژوهش‌های دفاع مقدس
۱۳- رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی

تبصره ۳- نظر به الزامی شدن تدریس دو واحد درسی «علوم و معارف دفاع مقدس و مقاومت» به عنوان درس عمومی و به منظور رعایت سقف مجاز واحدهای درسی؛ به انتخاب شورای برنامه‌ریزی درسی وزارتین، از مجموع واحدهای دروس اختیاری یا سایر دروس دانشجویان، دو واحد کاهش می‌یابد.

تبصره ۴- بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس موظف است کتاب درسی و محتوای آموزشی مناسب را با تکیه بر مقاومت برای دانشجویان غیر ایرانی تدوین و آموزش دهد.

تبصره ۵- این ماده واحده از تاریخ ابلاغ، جایگزین مصوبه «پیش‌بینی و اختصاص درس آشنایی با فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس برای تدریس در دانشگاه‌ها و مدارس» مصوب جلسه ۶۴۶ مورخ ۳۰ تیر ۱۳۸۸ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌شود.