عضو هیات علمی گروه مواد وپلیمر دانشگاه حکیم سبزواری موفق به اخذ ۴۰۴۰۰ یورو گرنت بین المللی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی استادیار گروه مواد و پلیمر دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه حکیم سبزواری در تعامل با پژوهشگران دانشگاه دونقا در کشور چین و در راستای طرح یک جاده، یک کمربند (جاده ابریشم) موفق به اخذ ۴۰۴۰۰ یورو گرنت پژوهشی بین المللی شد.

موضوع این پژوهش مشترک در خصوص پلی یورتان های الاستومری خود ترمیم شونده است.

گفتنی است در نیم سال نخست سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۱۰ هزار یورو فاند و گرنت بین المللی توسط پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری در پروژه‌های مشترکی با دانشگاه‌های هلند، سوئد، دانشگاه ملی روسیه و دیگر دانشگاه های معتبر خارجی جذب شده است.
این در حالی است که در سال گذشته نیز بالغ بر ۵۰۰ هزار دلار گرنت و فاند بین‌المللی توسط پژوهشگران دانشگاه حکیم سبزواری جذب شده بود.