اخذ مجوز استقرار دو هسته نوآور در مرکز کارآفرینی و نوآوری دانشگاه و جذب حمایت مالی از پارک علم و فناوری خراسان رضوی 

سومین جلسه داوری ایده های هسته های نوآور در مرکز کارآفرینی در روز سه شنبه چهارم مهرماه با حضور داوران داخلی و دو داور خارجی از پارک علم و فناوری خراسان رضوی برگزار شد .

در این جلسه دو ایده محوری مورد بررسی قرار گرفت :

تیم اول با ایده محوری ایجاد پژوهشسرای زبان های خارجی در دانشگاه حکیم سبزواری به این مرکز ورود پیدا کردند .این ایده به ارایه خدمات نوآورانه ای در جهت آموزش های حضوری ،انلاین و …به زبانهای مختلف می پردازد .
جناب آقای دکتر عادل و خانم دکتر صادقی اعضای این تیم بودند ‌

تیم دوم با ایده محوری طراحی اپلیکشن دادرس یار ورود پیدا کردند که به جذب حمایت مالی پارک منجر شد .
خانم دکتر ثمانه علوی ارایه دهنده ایده محوری دادرس یار عضو مدعو گروه فقه و حقوق دانشگاه حکیم می باشند .

اعضا هیات علمی با مشارکت در این امر و هدایت دانشجویان به سمت تشکیل تیم و ایجاد هسته های نوآور ، آنها را با فضای کسب و کار آشنا و در مسیر ایجاد اشتغال و کار یاری می کنند .