اخذ مجوز انتشار نشریه ژئو مورفولوژی کاربردی ایران
با تلاش و پیگیری های مستمر مسئولان دانشکده جغرافیا و علوم محیطی و خصوصاً ریاست محترم دانشکده آقای دکتر امیر احمدی، مچوز انتشار مچله ژئومورفولوژی کاربردی ایران ازوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط دانشکده چغرافیا و علوم محیطی اخذ و این نشریه از ترم آتی منتشر خواهد شد.
***
کسب این موفقیت را به ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم پژوهشی و فناوری، ریاست و همکاران پرتلاش دانشکده، دانشجویان و علاقمندان به پژوهش تبریک عرض می نماییم.
روابط عمومی دانشگاه