اخذ مجوز انتشار نشريه ژئو مورفولوژي کاربردي ايران
با تلاش و پيگيري هاي مستمر مسئولان دانشکده جغرافيا و علوم محيطي و خصوصاً رياست محترم دانشکده آقاي دکتر امير احمدي، مچوز انتشار مچله ژئومورفولوژی کاربردی ایران ازوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط دانشکده چغرافیا و علوم محیطی اخذ و اين نشريه از ترم آتي منتشر خواهد شد.
***
کسب اين موفقيت را به ریاست محترم دانشگاه، معاونت محترم پژوهشي و فناوری، رياست و همکاران پرتلاش دانشکده، دانشجويان و علاقمندان به پژوهش تبریک عرض می نماییم.
روابط عمومي دانشگاه