اخذ مجوز راه اندازي رشته ادبيات تطبيقي در مقطع کارشناسي ارشد

      موافقت شورای گسترش آموزش عالی با برپایی رشته زبان و ادبیات فارسی با گرایش ادبیات تطبیقی در مقطع کارشناسي ارشد 

*

براساس موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی در جلسه این شورا به تاریخ ۹۲/۱۱/۲۶ و با اعلام آمادگی گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه که در گسترش رشته هاي تحصيلي، خصوصا در مقاطع تحصيلات تکميلي، گام های در خور توجهی برداشته است، مجوز راه اندازي رشته زبان و ادبيات فارسي در گرایش ادبیات تطبیقی در مقطع کارشناسی ارشد اعطا شده و اين گروه از مهر ماه ۱۳۹۳ پذيراي دانشجويان خواهد بود.

افزايش شمار رشته هاي تحصيلي خصوصا در مقاطع تحصيلات تکميلي، موفقیتی ارزشمند برای گروه هاي آموزشی و دانشگاه حکیم سبزواری است. این موفقیت را به همه مسئولان و دست اندرکاران پرتلاش تبریک عرض مي نماييم.