اخذ مجوز راه اندازي رشته مهندسي مواد مرکب در مقطع کارشناسي ارشد

با تأييد شوراي گسترش آموزش عالي، مجوز راه اندازي رشته مهندسي مواد مرکب در مقطع کارشناسي ارشد اعطا شده و دانشگاه مي تواند از ترم آتي نسبت به جذب دانشجو در اين رشته، اقدام نمايد.

توفيق راه اندازي رشته هاي تحصيلي خصوصاً در مقاطع تحصيلات تکميلي، که در افزايش اعتبار جايگاه دانشگاه نقشي به سزا دارد را به رياست محترم، مسئولان دلسوز و عموم همکاران عزيز، تبريک عرض مي نماييم.

روابط عمومي دانشگاه