اخذ مجوز راه اندازی رشته مهندسی مواد مرکب در مقطع کارشناسی ارشد

با تأیید شورای گسترش آموزش عالی، مجوز راه اندازی رشته مهندسی مواد مرکب در مقطع کارشناسی ارشد اعطا شده و دانشگاه می تواند از ترم آتی نسبت به جذب دانشجو در این رشته، اقدام نماید.

توفیق راه اندازی رشته های تحصیلی خصوصاً در مقاطع تحصیلات تکمیلی، که در افزایش اعتبار جایگاه دانشگاه نقشی به سزا دارد را به ریاست محترم، مسئولان دلسوز و عموم همکاران عزیز، تبریک عرض می نماییم.

روابط عمومی دانشگاه