مدیر توسعه و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری از موافقت وزارت علوم با راه‌اندازی ۵ رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه خبر داد.

دکتر بهنام مهدوی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اعلام این خبر گفت: این رشته ها شامل مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه‌های کامپیوتری، مهندسی هسته‌ای گرایش پرتوپزشکی، حقوق خصوصی (آموزش مجازی) ، مهندسی عمران- گرایش سازه (آموزش مجازی)، مهندسی عمران گرایش مدیریت منابع آب (آموزش مجازی) است.

دکتر مهدوی با اشاره به اینکه  موافقت قطعی راه اندازی این رشته در دانشگاه حکیم سبزواری با بررسی های کارشناسانه وزارت علوم و سنجش امکانات، تجهیزات و توانمندی های پژوهشی دانشگاه انجام شده است، افزود: رشته های جدید در دانشگاه حکیم سبزواری با توجه به سیاست های تببین شده آموزشی دانشگاه در برنامه راهبردی و منطبق بر  بازار کار راه اندازی می شود.

مدیر توسعه و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری اظهار داشت: از سال تحصیلی آینده در این ۵ رشته در دانشگاه حکیم سبزواری دانشجو پذیرش می شود.