ارائه خدمات روز پزشکی، دندانپزشکی و مشاوره به بیش از ده هزار دانشجو و کارکنان با افتتاح کلینیک مرکزی دانشگاه

 پس از اخذ موافقت اصولی مبنی بر ایجاد این مرکز درمانی در داخل دانشگاه حکیم سبزواری و به منظور پوشش درمانی دانشجویان ساکن دانشگاه و همچنین کارکنان، عملیات ساختمانی ایجاد کلینیک دانشگاه  که مجهز به تجهیزات مدرن پزشکی و پرستاری  از چندماه قبل آغاز و اکنون در مراحل پایانی آن می باشد و به زودی افتتاح خواهد شد. به همین منظور و جهت آشنایی با مراحل ساخت و خدماتی که قرار است در این مرکز ارائه گردد، مصاحبه ای با آقای هادی کیخسروی مسئول راه اندازی کلینیک و درمانگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری داشتیم که در ادامه از نظر خواهید گذراند.

*با سلام، لطفا درباره روند ساخت درمانگاه و کلینیک مرکزی دانشگاه توضیح دهید؟

با توجه به اینکه مکان در نظر گرفته شده قبلا برای بازارچه طراحی شده بود ، تهیه نقشه تغییر کاربری آن با عنایت به زیر ساختهای موجود و همچنین در نظر گرفتن الزامات و استانداردهای دانشگاه علوم پزشکی اواخر تیرماه توسط کارشناسان حوزه محترم عمرانی دانشگاه تهیه و مورد تایید ریاست قرار گرفته و با مساعدت و همکاری حوزه معاونت اداری و  مالی دانشگاه ، پیمانکار، انتخاب و از اول مرداد ماه عملیات اجرایی آغاز گردید

*قرار است چه خدماتی در این مرکز به دانشجویان ارائه گردد؟

نظر به دیدگاه ریاست محترم دانشگاه در ارایه خدمات رفاهی و درمانی مطلوب به دانشجویان و کارکنان و خانواده های ایشان، در نظر داریم در این مرکز خدمات پزشکی( عمومی و متخصص) ، تزریقات و پانسمان ودندانپزشکی  را ارایه نماییم.

*لزوم احداث این درمانگاه مرکزی در  دانشگاه را تبیین کنید؟

با توجه به جامعه آماری بالای دانشگاه شامل ده هزار دانشجو و کارکنان دانشگاه و خانواده های آنان و همچنین اهتمام ریاست محترم دانشگاه به ارایه خدمات مطلوب و مناسب به دانشجویان و همکاران دانشگاهی احداث این مرکز ضروری به نظر می رسد.

*مراحل ساخت این مرکز چه مدت به طول انجامید؟

پس از اختصاص مکان بازارچه دانشجویی به کلینیک، طی هماهنگی های صورت گرفته با مسولین شرکت تعاونی مصرف، مکان فوق در اوایل اردیبهشت تخلیه و نقشه های تغیر کاربری معماری و تاسیساتی آن توسط کارشناسان حوزه عمرانی آقایان مهندسین نجم آبادی ، هاشمی ، رازقندی تهیه و تاییدیه آن اخذ و پس از تامین اعتبار و انتخاب پیمانکار ، عملیات اجرایی آن از اول مرداد ماه آغاز شد

* درمانگاه و کلینیک مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری  در چه مساحتی و با چه زیربنایی در حال ساخت است؟

بودجه اولیه در نظر گرفته شده در حدود ۷۰ میلیون تومان بوده که کمتر از میزان پیش بینی ما  برای تغییر کاربری حدود ۳۰۰ متر زیربنای بخش کلینیک پزشکی می باشد که سعی نموده ایم با امکانات و مصالح موجود پروژه را به سرانجام برسانیم

*این مرکز در چه تاریخی افتتاح خواهد شد؟

با یاری خدا و مساعدت مسولین دانشگاه ، اگر اتقاق غیر منتظره ای حادث نشود ، عملیات ساختمانی کلینیک در کمتر از یک ماه آینده به اتمام خواهد رسید و زمان افتتاح آن را ریاست محترم دانشگاه اعلام خواهند نمود.