مدیر آموزشی دانشگاه حکیم سبزواری از ارائه کد درس اختیاری «کلیات حقوق شهروندی» در کنار دروس اختیاری کارآفرینی، محیط زیست، … در  ترم پاییز ۹۸ خبر داد.

دکتر قدسی افزود: این درس بوسیله گروه حقوق در روز های دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۸ -۱۰ ارائه می شود.

وی با اشار به اینکه مدرس این درس آقای حکم آبادی عضو هیات علمی گروه حقوق است، افزود: ثبت نام این درس در ترم پاییز ۹۸ برای تمامی دانشجویان در مقطع کارشناسی امکان پذیر می باشد.