در یک تحقیق نظری- عملی دکتر علی اصغر صادقی عضو هیات علمی گروه عمران دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری یک تیم تحقیقاتی از دیگر دانشگاه های استان خراسان روش جدیدی برای بازرسی ایمنی راه ها و اولویت بندی نقاط حادثه خیز راه ها ارائه کرده اند.

دکتر علی اصغر صادقی در توضیح تحقیق انجام شده آورده است:

در این تحقیق روش جدیدی برای بازرسی راه ها و یک شاخص خطر پیشنهاد شده است. استفاده از روش بازرسی، یک روش معمول برای شناسایی نقاط حادثه خیز راه های بدون اطلاعات مستند تصادفات یا راه های با حجم تردد کم می باشد. در روش های مرسوم فقدان بخشی از اطلاعات یا عدم اطمینان در قضاوت های شخصی بازرس در پروسه شناسایی نقاط پرخطر در نظر گرفته نمی شود. در این تحقیق روشی برای در نظر گرفتن عدم اطمینان در اطلاعات ارائه شده است. نتایج بازرسی میدانی شماری از راه ها و مقایسه با روش های مبتنی بر اطلاعات تصادف نشان می دهد استفاده از روش و شاخص پیشنهادی می تواند معیار مناسبی برای شناسایی نقاط حادثه خیز و اولویت بندی آنها باشد.

نتیجه این پژوهش در مقاله ای با عنوان:

Identification of accident-prone sections in roadways with incomplete and uncertain inspection-based information: A distributed hazard index based on evidential reasoning approach

در ژورنال بین المللی Reliability Engineering and System Safety منتشر شده است.

 

این مجله دارای IF=4.139 و جزو مجلات ۱۰ درصد برتر در زمینه علوم مدیریت و تحقیق در عملیات و دارای رتبه Q1 در نشریات علمی است.

لینک مقاله:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0951832017313893?via%3Dihub