مدیرفرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری ضمن تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی، راه پیمایی بزرگ اربعین را کامل ترین فرهنگ انسان سازی معرفی کرد و افزود: بی هزینه ترین، تاثیرگذارترین و ماندگار ترین فرهنگی که می شود همه آحاد ملت را به خصوص جوانان را به انجام آن تشویق کرد، راه پیمایی اربعین است.

دکترموسی حکیمی صدر: اخلاص، خودسازی، اتحاد، صبر و تحمل را از مهم ترین شاخصه های بارز این فرهنگ معنوی برشمرد و گفت: حضور گسترده ای از مرد و زن، کودک و جوان  که بدون تشریفات خاصی، به میزبانی زائران می آیند و با تمام توان مادی، معنوی و جسمی پا به جاده خدمت می گذارند، انسان را در  مرز بین شرمندگی و ناتوانی در برابر اقیانوسی از معرفت ، متحیر می کند.

وی در ادامه گفت:  خودسازی و تعالی معنوی، با هر قدم در این مسیر  به چشم می خورد، تفاوت در زبان، فضای جغرافیایی، سبک زندگی ، خستگی و بی خوابی ها و… از ملزومات این تعالی است.

مدیرفرهنگی و اجتماعی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: تربیت نسل جوان و تجربه سبک زندگی با عنوان ” دیگرخواهی” را در هیچگونه از فعالیت های اجتماعی و با گزاف ترین هزینه ها هم نمی توانستیم به جوانان مان بیاموزیم اما امواج خروشان اخلاص در فرهنگ راه پیمایی اربعین در لحظه لحظه حضورمان و در هوایی که تنفس می کردیم، با جان و روحمان آمیخته شد و این بزرگترین سرمایه ای است که هر ملت می تواند در جهت تعالی و تغییر سبک زندگی فردی و اجتماعی خود کسب نماید.