بر اساس آخرین رتبه بندی بین المللی دانشگاه های سبز جهان “GreenMetric”در سال ۲۰۲۳ دانشگاه حکیم سبزواری با یک پله صعود نسبت به سال ۲۰۲۲در رتبه ۱۱ کشور قرار گرفت.

مدیر امور بین الملل و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه حکیم سبزواری به روابط عمومی دانشگاه گفت: بر اساس رتبه‌بندی سبزترین دانشگاه های جهان “گرین‌متریک”(“GreenMetric”) در سال ۲۰۲۳ در حوزه دانشگاه های سبز( پایدار) ، دانشگاه حکیم سبزواری با یک پله صعود نسبت به سال گذشته، توانست رتبه ۱۱ در بین ۳۶ دانشگاه ایرانی را برای خود تثبیت نماید.

دکتر علی خوش سیما افزود: همچنین دانشگاه حکیم سبزواری در رتبه ۵۱۷ در جمع یک هزار و ۱۸۳ مؤسسه برتر در رتتبه بندی گرین متریک در سال ۲۰۲۳ قرار گرفته است.

مدیر امور بین الملل و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه «گرین‌متریک» با هدف ارائۀ چشم‌اندازی فراگیر از وضعیت و سیاست‌های زیست‌محیطی و توسعۀ پایدار مؤسسه‌های آموزش عالی جهان راه‌اندازی شده است، افزود: این رتبه بندی ابزاری برای آگاه‌سازی مدیران و سیاست‌گذاران دانشگاهی به چالش‌های زیست‌محیطی و مصرف انرژی است و محیط و زیرساخت، انرژی و تغییر اقلیم، مدیریت پسماند، آب، حمل‌ونقل، و آموزش و پژوهش سنجه‌هایی هستند که در این نظام رتبه‌بندی برای سنجش مؤسسه‌ها به‌کار می‌روند.