براساس اعلام شبکه‌ آزمایشگاهی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جایگاه عضویت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری به سطح «توانمند» ارتقا یافت.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری، مهندس مجتبی نسب دبیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در نامه ای به معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن تشکر از همراهی دانشگاه حکیم سبزواری با برنامه های این شبکه، ارتقای جایگاه عضویت آزمایشگاه مرکزی دانشگاه در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به سطح «توانمند» را تبریک  گفت.

گفتنی است عملکرد سالانه‌ آزمایشگاه‌ها در کنار سایر مراکز عضو، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شود و ارتقای نوع عضویت و همچنین بهره‌مندی از حمایت‌های این شبکه، با توجه به امتیاز کسب شده در ارزیابی و طبق دستورالعمل‌های شبکه انجام می‌شود.