🔺به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در جلسه صبح و عصر پنجشنبه هیات ممیزه دانشگاه حکیم سبزواری تشکیل شد، چهار نفر از اعضاء هیات علمی موفق به کسب مقام استادتمامی(پروفسوری) و ۹ نفر دیگر به مقام دانشیاری ارتقاء پیدا نمودند.

براین اساس اساتید محترم دانشگاه آقایان دکتر غلامعلی فرزی، دکتر ابوالقاسم امیراحمدی، دکتر علی اکبر استاجی و دکتر اسکندر رستگار پویانی به مقام استاد تمامی(پروفسوری) و آقایان دکتر علیرضا حمیدیان، دکتر حسن مجیدی، دکتر مهدی خرمی،دکتر مجید بقایی نژاد، دکتر جعفر وطن دوست، دکتر احسان امیری راد، دکتر قاسم ذوالفقاری و دکتر علیرضا پوراسماعیلی و سرکار خانم دکتر زهرا مختاری حسینی به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.