یازده عضوهیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری در جلسه صبح و عصر امروز هیات ممیزه دانشگاه از مرتبه استادیاری به مرتبه به دانشیاری ارتقا یافتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری در جلسه امروز  اساتید محترم دانشگاه : دکتر سیدمحمدکاظم علوی، دکتر سیدمحمدرضا عادل، دکتر غلامرضا زارعیان، دکترمهدی مهدی زاده، دکتر محمد داودی، دکتر نسرین ملانیا، دکتر امین رفیعی، دکتر مهدی زعفرانیه، دکتر محمدرضا امیریان، دکتر محمد هادی نژاد شاهرخ آبادی و دکتر حمیدرضا اویسی به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به جامعه دانشگاهی، برای این اساتید محترم و فرهیخته آرزوی توفیق روز افزون و تداوم موفقیت ها در کسب درجات علمی بالاتر از خداوند متعال خواستار است.