رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی در دانشگاه حکیم سبزواری اولویت نخست این دانشگاه در سال ۹۶ است.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دکتر جواد حدادنیا روزچهارشنبه در دیدار با دانشجویان اعزامی به المپیاد علمی با اشاره به اینکه دانش، مهارت،  ارتباط موثر سه پارامتر تضمین موفقیت افراد  در دنیای امروز است، افزود: از این میان دانش مهمترین عامل و زیرساخت اصلی دو پارامتر دیگر است که  دانشجویان این پارامتر مهم را درمحیط دانشگاه فرا می گیرید.

دکتر حدادنیا با اشاره به اینکه دانشجو باید جوینده دانش باشد عنوان داشت: برای داشتن مهارت و ایجاد ارتباط موثر با دنیا باید حس دانشجویی را در خودتان تقویت کنید زیرا بدون دانش به دو پارامتر دیگر دست نخواهید یافت.
وی ادامه داد: آنچه هویت علمی و پژوهشی فردای شما و کشور را رقم می زند همین روحیه ی دانش جویی و پژوهش محوری شماست.

رئیس دانشگاه حکیم سبزواری با تقدیر از تلاش های دانشجویان اعزامی دانشگاه به المپیاد علمی برای این دانشجویان آرزوی توفیق کرد و گفت: ما مسئولین دانشگاه به موفقیت شما امیدواریم و برای این تلاش و همت ارزش زیادی قائل هستیم.