برای اولین بار کشور ما از نظر شاخص جهانی نوآوری با کسب جایگاه جهانی ۷۵ در سال ۲۰۱۷نسبت به ۲۰۱۳ ، ۳۸ پله ارتقا را تجربه کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بر اساس گزارش مشترک موسسه وایپو، دانشگاه کرنل و موسسه اینسید، جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص جهانی نوآوری جایگاه ۷۵ را در سال ۲۰۱۷ کسب کرد که نسبت به رتبه ایران در سال ۲۰۱۳، رشدی ۳۸ رتبه ای داشته است.