مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: از آغاز امسال تا کنون ۷۰ رویداد کارآفرینی و مهارت محور با موضوعات کاربردی کسب و کار برای ترویج نوآوری و کارآفرینی با عناوین مختلف برگزار شده است.

دکتر عیسی کهن افزود: این برنامه ها شامل برگزاری کارگاه های مهارتی، دورهمی های کسب و کار، بوت کمپ ها، نشست های علمی، رویداد مهارتی، بازدید های کارآفرینی و مسابقات مهارتی بوده است.

وی اظهار داشت: این ۷۰ رویداد با هدف کمک به تجاری‌سازی ایده‌های خلاقانه دانشجویان، فراهم کردن زمینه آشنایی دانشجویان و دانش آموختگان با مفاهیم کارآفرینی، ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان و اساتید و ایجاد بستر مناسب برای تبادل اطلاعات بین دانشجویان و کارآفرینان برتر حوزه های مختلف برگزار شد. در همین راستا، درس کارآفرینی در هر دو نیمسال تحصیلی با حضور بیش از ۲۰۰ دانشجو و حدود ۱۰ منتور ارائه و برگزار شد.

مدیر مرکز نوآوری و کارآفرینی گفت: با اجرای برنامه و رویدادهای متنوع توانستیم جوانان و دانشجویان خلاق و خوش فکر را به سمت کارآفرینی جذب کنیم و بیش از ۳۰ ایده‌ی جدید شناسایی و در سامانه پارک علم و فناوری خراسان ثبت شود.

دکتر کهن ادامه داد: در کنار برنامه های کارگاهی و دوره همی های کسب و کار و استفاده از تجارب کارآفرینان حوزه های مختلف، این مرکز با برگزاری جلسات پرسش و پاسخ دانشجویان با مسئولین، مشاورها و منتورهای مختلف سعی در آشنایی دانشجویان با مسائل حقوقی، مالی و …جهت آکاهی از ظرفیت ها برای شروع کسب و کارهای جدید داشتیم.