آموزش حضوری در دانشگاه حکیم سبزواری از نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از سر گرفته خواهد شد.

مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: پس از جلسه روز گذشته وزیر علوم با روسای دانشگاه ها مقرر شد آموزش حضوری در دانشگاه ها از سر گرفته شود.

دکتر امین کوشکی افزود: در همین راستا و در اولین فرصت، هیات رئیسه دانشگاه «ستاد از سرگیری آموزش حضوری» را تشکیل داد و موارد ذیل در اولین جلسه به تصویب رسید:

۱_ کلیه کلاس های مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

۲_ کلاس های مقطع کارشناسی پس از بررسی اولیه دانشکده ها و با اولویت رشته های دارای دروس عملی و آزمایشگاهی حضوری خواهد شد.

۳_ دانشجویان برای حضور در دانشگاه و استفاده از خدمات می بایست حداقل دو مرحله واکسن کرونا تزریق کرده باشند.

۴- تکمیل فرم نظرسنجی که در سایت دانشگاه ثبت شده است.

http://form.hsu.ac.ir/view.php?id=23287

مشاور رییس دانشگاه در پایان افزود دانشجویان عزیز اطلاعیه های بعدی ستاد از سرگیری آموزش حضوری را در منابع خبری دانشگاه پیگیری نمایند.