کتاب دومین رویداد “الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت” از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، تغییرات در وضعیت اقتصادی، اجتماعی کشور طی سال‌های اخیر و رشد کمّی و کیفی دانشگاه‌ها در مراکز علمی، ضرورت تدوین روش‌ها و راهکارهای نوین در همکاری متقابل بین دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت را بیش از پیش نمایان نموده است.
بر این اساس در راستای توسعه ارتباط دانشگاه‌ها با جامعه و صنعت کتاب دومین رویداد “الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت” همزمان با هفته پژوهش منتشر گردید.
این کتاب با هدف شناسایی ایده‌ها و الگوهای نوین در توسعه و تسهیل ارتباط دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت منتشر گردیده است.
ایده‌های نوین و برگزیده در این کتاب می‌تواند در بهبود همکاری‌های بین مراکز علمی و اجرایی مؤثر واقع شده و بنا به فراخور امکانات و زیرساخت‌های موجود، در دستور کار جهت اجرایی شدن قرار گیرند. امید است با مشارکت متخصصان و صاحب‌نظران این عرصه، شاهد گسترش تعامل بین مراکز علمی و اجرایی بوده و این همکاری‌ها بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور را به‌دنبال داشته باشد.
علاقه‌مندان می‌توانند کتاب رویداد “الگوها و راهکارهای نوین در همکاری دانشگاه با جامعه و صنعت” را از طریق لینک زیر دانلود و مطالعه کنند.

https://www.msrt.ir/file/download/news/1610800152-.pdf