۵ شرکت مستقر در مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری موفق به دریافت ۳ میلیارد ریال تسهیلات دفتر معاونت علمی ریاست جمهوری شدند.

 به گزارش مرکز رشد دانشگاه با عنایت به مصوبات دفتر معاونت علمی ریاست جمهوری و تخصیص اعتبار دو میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی از منابع معاونت، به منظور فراهم نمودن سازوکار لازم جهت توسعه روند تجاری سازی طرح های فناورانه و نوآورانه، جلسات کارگروه ارزیابی تجاری سازی به صورت ویدئو کنفرانس و با حضور صاحبان طرح  تشکیل شد.

در این جلسه تعدادی از طرح های مجموعه استان خراسان رضوی مورد بررسی فنی- اقتصادی قرار گرفتند،  که در این تعداد  ۵ شرکت مرکز رشد دانشگاه حکیم سبزواری نیز  موفق به دریافت مجموعا سیصد میلیون تومان تسهیلات با دوره تنفس ۱ ساله و کارمزد ۶ درصد گردیدند.

 قابل به ذکر است مرکز رشد در سال ۹۹ موفق به دریافت اعتبار ۳۰۰ میلیون تومانی نیز از دفتر مدیر کل برنامه ریزی وزارت علوم جهت حمایت از فناوران نیز شده است.