صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(INSF) 7۰۰ میلیون ریال بودجه به طرح پژوهشی مشترک دکتر علیرضا انتظاری و دکتر محمد باعقیده اعضای هیات علمی دانشکده جغرافیا و علوم محیطی دانشگاه حکیم سبزواری و دکتر فاطمه میوانه محقق پسادکترا دانشگاه حکیم سبزواری اختصاص داد.

دکتر انتظاری در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه در خصوص این خبر گفت: این حمایت مالی در قالب طرح پژوهشی کارگروه سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم با عنوان ” ارزیابی تغییرات آب و هوایی و اثرات آن بر سلامت زنان درحوزه تولید مثل و زادآوری(نتایج نامطلوب بارداری) تحت سناریوهای مختلف: مطالعه موردی کشور ایران” اختصاص یافته است.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: مبلغ حمایتی مذکور در این پژوهش جهت رسیدن به هدف شناسایی و اعلام آستانه های بحرانی پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی در نتایج نامطلوب بارداری در زنان جهت برنامه ریزی های بهداشتی و سلامت زنان و با ارائه حداقل یک مقاله علمی در مجلات علمی و پژوهشی داخلی و یک مقاله علمی پژوهشی در نشریات دارای نمایه استنادی بین المللی ISI  اختصاص یافته است

دکتر انتظاری با اشاره به اینکه صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور از انجام طرحهای پژوهشی در ۱۱ کارگروه علمی حمایت می کند، اظهار داشت: هدف این صندوق، حمایت از توسعه پژوهش‌ های تقاضا محور و حمایت متوازن از تحقیقات و کمک به تولید دانش و فناوری‌های راهبردی در جهت تحقق جهان پایدار با اتکاء به مبانی معرفتی و سرمایه های علمی کشور است.

لازم به یادآوری است، برنامه ‌های حمایتی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در طی فراخوان های مختلف و در چند نوبت در طی سال ارائه می‌شود که در آن محققان، اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی می‌توانند حمایت‌های مدنظر را جهت اجرای طرح های پژوهشی دریافت نمایند.