صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور(INSF) به طرح با عنوان “طراحي، ساخت، آزمايش تجربي و شبيه سازي عددي يک سازه آکستيکي جديد (سازه­اي با ضريب پواسون منفي)که از پایان نامه محسن صفی خانی نسیم دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری و به راهنمایی دکتر احسان اعتمادی انجام شد، گرنت پژوهشی اختصاص داد.

 دکتر اعتمادی، مجری طرح در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه در خصوص این خبر گفت: این حمایت مالی در قالب طرح پژوهشی کارگروه فنی و مهندسی اختصاص یافته است.

عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری افزود: مبلغ حمایتی مذکور جهت طراحی، ساخت، انجام آزمایش تجربی و شبیه ­سازی عددی سازه­ آکستیکی پرداخت شده است.

 دکتر اعتمادی ادامه داد: سازه­ های آکستیکی، سازه­ هایی هستند که در هنگام فشرده­ شدن در راستای اعمال بار، در راستای عرضی نیز فشرده شده و باعث جذب انرژی بیشتر نسبت به سازه­ هایی با ساختار متداول می­ شوند. این ویژگی سبب می­ شود که کاربردهای مختلفی در ساخت قطعات و تجیزات در صنایع پزشکی مانند ساخت استنت، ایمپلنت و مفاصل، صنایع ساخت وسایل ورزشی مانند کفی طبی و صنایع دیگر داشته باشند.   

عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه حکیم سبزواری با اشاره به اینکه  از این پایان­ نامه، یک مقاله ISI در نشریه International Journal of Mechanical Science که جزء ۱۰ درصد برتر مجلات مهندسی مکانیک است، منتشر شده است، اظهار داشت: همچنین از پایان نامه این دانشجو یک ثبت اختراع، یک مقاله علمی-پژوهشی داخلی و یک کنفرانس بین­ المللی نیز استخراج شده است. 

لازم به یادآوری است، برنامه ‌های حمایتی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در طی فراخوان های مختلف و در چند نوبت در طی سال ارائه می‌شود که در آن محققان، اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی می‌توانند حمایت‌های مدنظر را جهت اجرای طرح های پژوهشی دریافت نمایند.