دکتر حامد اکبرزاده، عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از محققان سرآمد و برتر کشور برگزیده شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری، دکتر حامد اکبرزاده، عضو هیات علمی گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری به عنوان یکی از ۷۰ سرآمد علمی کشور از طرف فدراسیون سرآمدان علمی کشور، تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزیده شد.

گفتنی است فدراسیون سرآمدان علمی ایران با هدف دستیابی به مرجعیت علمی، افزایش کیفیت علمی کشور و کمک به توسعه تحقیقات محققان معتبر راه‌اندازی شده است، این فدراسیون سالانه تعدادی افراد با توانمندی پژوهشی معتبر را شناسایی حمایت می‌کند.

این برنامه با هدف افزایش کیفیت علمی کشور، افزایش تعاملات بین‌المللی با محققان معتبر جهان، استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات مراکز معتبر علمی جهان و کمک به توسعه کیفی علم و فناوری کشور تدوین و اجرا خواهد شد. این برنامه در نظر دارد با شناسایی مستمر افراد توانمند علمی و ارائه حمایت‌های ویژه از این افراد، کشور را به سمت مرجعیت علمی در جهان سوق دهد.

این حمایت‌ها به صورت پرداخت گرنت‌های پژوهشی، گرنت‌های آزمایشگاهی، حمایت از شرکت در کنگره‌های معتبر بین‌المللی، جذب محقق پسادکتری و … است.