مدیر دفتر ارتباط با جامعه و صتعت دانشگاه حکیم سبزواری از ایلاغ ماموریت استانی دانشگاه حکیم سبزواری از سوی معاونت پژوهشی وزارت علوم خبر داد.

دکتر محمد جواد صفایی با اشاره به اینکه دانشگاه حکیم سبزواری تنها دانشگاه دارای ماموریت تخصصی در استان خراسان رضوی است، گفت: ماموریت استانی دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان بازآفرینی شهری به منظور احیا، بهسازی، نوسازی و توانمند سازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری پس از تایید در استانداری خراسان رضوی توسط معاون پژوهشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به دانشگاه. ابلاغ شد.

وی افزود: ۱۰ دانشگاه کشور دارای ماموریت ملی و ۱۷ دانشگاه دارای حدود ۳۰ ماموریت استانی در حوزه های مختلف می باشند که دانشگاه حکیم سبزواری تنها دانشگاه دارای ماموریت تخصصی ابلاغ شده در استان خراسان رضوی است.

دکتر صفایی اظهار داشت: این ابلاغ در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و بر اساس ماده ۵ سند آمایش سرزمینی مبنی بر ضرورت ماموریت گرایی و تمرکز دانشگاه ها بر شناسایی مسائل و نیازهای اساسی کشور و ارائه راهکارهای عملی جهت حل آنها و با توجه ظرفیت مناسبی که از این جهت در طی ده سال گذشته در منطقه ایجاد شده است.

 وی با اشاره به اینکه دانشگاه حکیم سبزواری با محوریت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت، بالغ بر ۵۵ طرح مطالعاتی در حوزه های مختلف شهری با تاکید بر بازآفرینی منعقد و به انجام رسانده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حوزه مطالعات شهری، تخصص های مختلفی در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، معماری و شهرسازی، عمران، اقتصاد شهری، علوم اجتماعی و جامعه شناسی و… دیگر از تخصص های مطالعاتی موجود در دانشگاه در موضوع دخیل بوده و این ماموریت کاملا میان رشته ای است.