نشست هم اندیشی رییس بنیاد ملی نخبگان استان خراسان رضوی با رئیس و اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری و تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه برگزار شد.

اسامی پژوهشگران برتر دانشگاه در سال ۱۴۰۲ بر اساس اعلام مدیریت پژوهشی دانشگاه:

 

۱              دکتر مهدی بروغنی  پژوهشگر برتر مرکز پژوهشی علوم جغرافیایی و مطالعات اجتماعی

۲              دکتر عباس احسانی سرشت        فناور برتر دانشگاه

۳             دکتر محمد ابراهیم حاجی آبادی           پژوهشگر برتر ارتباط با جامعه و صنعت

۴             دکتر رحمان زندی                پژوهشگر برتر دانشکده جغرافیا و علوم محیطی

۵             دکتر احسان اسماعیل نژاد    پژوهشگر برتر دانشکده مهندسی نفت و پتروشیمی

۶              دکتر مهیار علوی مقدم          پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی

۷             دکتر یعقوب تابش              پژوهشگر برتر دانشکده الهیات و معارف اسلامی

۸             دکتر محمود امین طوسی       پژوهشگر برتر دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

۹              دکتر رویا عسگری              پژوهشگر برتر دانشکده علوم ورزشی

۱۰             دکتر حمیدرضا باغانی            پژوهشگر برتر دانشکده علوم پایه

۱۱             دکتر اسماعیل لکزیان            پژوهشگر برتردانشکده فنی و مهندسی

۱۲            دکتر مهدی صمدی بی نیازی پژوهشگر برتردانشکده برق و کامپیوتر

۱۳            دکتر حمیدرضا عزت پور        پژوهشگر برتر پردیس فناوری های نوین

۱۴            دکتر مرضیه نودهی       پژوهشگر پسا دکتری برتر دانشگاه

۱۵            محمدحسین بهدادفر      پژوهشگر برتر دانشجویی (در مقطع کارشناسی)

۱۶            جلال خاقانی فرد    پژوهشگر برتر دانشجویی (در مقطع کارشناسی ارشد)

۱۷            وجیهه داوودی       پژوهشگر برتر دانشجویی (در مقطع دکتری)

۱۸           مهدی مشکانی       دانشجوی فناور برتر دانشگاه

۱۹            سید فرزاد موسوی زاده    فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد مهندسی برق_الکترونیک

 

   دانشمند دو درصد برتر

۲۰            دکتر سید ابراهیم قاسمی   

۲۱            دکتر مجتبی لزگی نظرگاه     

۲۲           دکتر رضا طیبی      

۲۳           دکتر حسین لطفی 

۲۴           دکتر احمد الله بخش              

۲۵           دکتر بهنام مهدوی

۲۶           دکتر رسول اسمعیلی نیسیانی               دانشمند دو درصد برتر و سرآمد علمی کشور در سال ۱۴۰۲

۲۷           دکتر مهدی دیمی دشت بیاض               دانشمند دو درصد برتر و پژوهشگر برتر حوزه روابط بین الملل

۲۸           دکتر مهدی بقایری   دانشمند یک درصد برتر