اسامي پذيرفته شدگان دکتري و کارشناسي ارشد بدون آزمون

باسمه تعالی

اسامی پذیرفته شدگان در دوره دکتری و کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه حکیم سبزواری

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان محترم به اطلاع می رساند که اسامی پذیرفته شدگان دکتری و کارشناسی ارشد بدون آزمون در دوره های روزانه، شبانه و پردیس خودگردان به شرح جداول زیر اعلام می گردد.

ثبت نام و اخذ مدارک از ایشان منوط به تایید سازمان سنجش آموزش کشور می باشد که در هفته سوم شهریور ماه انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است افرادی که متقاضی انصراف از ثبت نام در دوره پذیرفته می باشند حد اکثر تا تاریخ ۹۳/۴/۲۰ فرصت دارند تا تقاضای کتبی خود را به آدرس پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

s.hosseinzadeh@hsu.ac.ir یا جهت اطلاع بیشتر با تلفن ۴۰۰۲۶۳۰-۰۵۷۱ تماس حاصل نمایند.

 

پذیرفته شدگان دوره دکتری

ردیف نام و نام خانوادگی رشته روزانه
۱ عاطفه سادات حسینی نصر شیمی معدنی *
۲ میترا سلامی مهندسی برق – الکترونیک *
۳ مهدی اسدی اقلیم شناسی کشاورزی *
۴ فاطمه میوانه اقلیم شناسی شهری *
۵ سیما پور هاشمی ژئومورفولوژی *
۶ فاطمه صادقی آموزش زبان انگلیسی *

 

پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد

ردیف نام و نام خانوادگی رشته روزانه شبانه پردیس دانشگاه حکیم سبزواری
۱ سید علی مولوی پور مهندسی عمران –سازه *
۲ طاهره کروژده مهندسی عمران سازه *
۳ رامین کاظمی مهندسی عمران – سازه *
۴ فاطمه زرقانی مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی *
۵ مهری کریمی دوست مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی *
۶ مریم مطیعی نژاد مهندسی مواد-شناسایی و انتخاب مواد مهندسی *
۷ زهره سادات سید مرادی مهندسی معماری *
۸ مریم سادات ضیایی مزینان مهندسی معماری *
۹ فاطمه ثالث نجار مهندسی معماری *
۱۰ رسول حیدری مهار لویی مهندسی معماری *
۱۱ فاطمه عباسی زمهریر مهندسی معماری *
۱۲ فاطمه دامرودی مهندسی برق – الکترونیک *
۱۳ نجمه کارگر مهندسی برق – الکترونیک *
۱۴ حسن ریوندی مکاترونیک *
۱۵ سمیرا شرفی آب و هواشناسی کاربردی *
۱۶ مریم مقیسه آب و هوا شناسی کاربردی *
۱۷ عاطفه خانلری مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست *
۱۸ امید مهر فروز مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست *
۱۹ علی شکاری بادی ژئومور فولوژی *
۲۰ مهناز قندی حسین آباد جغرافیا و برنامه ریزی شهری *
۲۱ تکتم هوشمند شریفی جغرافیا و برنامه ریزی شهری *
۲۲ آرزو سهرابی خرق زبان و ادبیات فارسی *
۲۳ وحیده زنگوئی آموزش زبان انگلیسی *
۲۴ مرضیه شاکری فلسفه و حکمت اسلامی *
۲۵ فاطمه منصوری فقه و مبانی حقوق اسلامی – *
۲۶ بنت الهدی طبسی فقه و مبانی حقوق اسلامی *
۲۷ ملیحه عرب زوزنی حقوق خصوصی *
۲۸ طالب کاظمی حقوق خصوصی *
۲۹ حمید صفرزاده بقال حقوق خصوصی *
۳۰ الهه خناماتی حقوق خصوصی *
۳۱ عاطفه رضایی کلاته بالی علوم قرآن و حدیث *
۳۲ سید محمد رضا امیر شاهی علوم قرآن و حدیث *
۳۳ فهیمه صابری کودانی زبان و ادبیات عربی *
۳۴ زینب حمید مترجمی زبان عربی *
۳۵ رقیه باوفا بیرک علیا فیزیولوژی ورزشی *
۳۶ سمانه رنجبر طزرقی مدیریت ورزشی *
۳۷ مریم سادات خاتم پور رفتار حرکتی *
۳۸ فاطمه گرایلو شیمی تجزیه *
۳۹ اشرف السادات مهری شیمی تجزیه *
۴۰ حسن بلالی فیلشور شیمی آلی *
۴۱ فهیمه اکرمیان شیمی معدنی *
۴۲ سارا ملایجردی زیست شناسی – سلولی ملکولی *
۴۳ محترم فیضی زیست شناسی – سلولی ملکولی *
۴۴ زهرا بیات بیوشیمی *
۴۵ مرضیه سلیمانی بیوشیمی *
۴۶ زینب سلیمان پور بیوشیمی *
۴۷ فاطمه رهنما فر فیزیک هسته ای *
۴۸ رضا شمس آبادی فیزیک هسته ای *
۴۹ کوثر پور معظمی فیزیک هسته ای *
۵۰ آسیه دانایی عزیزی ژئوفیزیک *
۵۱ مرضیه رفیعی احسان آباد ژئو فیزیک *
۵۲ سیده نفیسه حسینی فیزک جامد *