اسامی برگزیدگان محترم نهمین جشنواره رویش دانشگاهی اسفند ماه ۱۴۰۰ به شرح زیر است:

دانشجویان گرامی خانم ها و آقایان

آرمان حسینی …. ……….برگزیده دربخش عکاسی

فاطمه رحمانی …………..شایسته تقدیر در بخش عکاسی

مهسا نجاریان……………… برگزیده دربخش صنایع دستی

فاطمه پور غفوری……… شایسته تقدیر در بخش صنایع دستی

رضا حسین پور……….. برگزیده در بخش شعر کلاسیک

فاطمه راه چمنی ………….برگزیده در بخش شعر نو

فاطمه رحیمی………………….. برگزیده در بخش داستان

فاطمه کاظمی ……………..برگزیده در بخش شعر نثر

هومن گیلاسی…………. شایسته تقدیر در بخش داستان

 نیما امینی…………. برگزیده در بخش گروهی وفردی

 زهرا نوری………….برگزیده در بخش گروهی وفردی

رضا حسین پور …………برگزیده دربخش کانون برگزیده

فاطمه شکرانی نژاد……… شایسته تقدیر در بخش کانون برگزیده

فاطمه پورغفوری شایسته تقدیر صنایع دستی