اسامی روزهای هفته خوابگاه‌های دانشجویی اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی  به نقل از حوزه معاونت دانشجویی  دانشگاه حکیم سبزواری  اسامی روزهای هفته خوابگاه های دانشجویی که امسال از ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز و تا روز ۳۱ اردیبهشت ادامه دارد به شرح ذیل می باشد.

شعار کلی هفته خوابگاه‌ها : ارتقاء کیفیت خوابگاه‌ها، اصلاح الگوی مصرف، اقدام وعمل

ردیف ایام هفته تاریخ نام روز
۱ شنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۵ زندگی جمعی، تعامل فرهنگی، انسجام و وحدت ملی
۲ یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۵ زندگی خوابگاهی، مدیریت مشارکتی، حقوق شهروندی
۳ دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۵ سیمای مطلوب زندگی دانشجویی، کارآفرینی و نوآوری
۴ سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۹۵ نهادهای عمومی مردمی، خیرین و خوابگاه سازی
۵ چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۵ تغذیه سالم، بهداشت، ایمنی، محیط زیست و مشاوره
۶ پنج شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۵ اصلاح الگوی مصرف اقتصاد مقاومتی
۷ جمعه ۳۱ اردیبهشت ۹۵ ورزش اوقات فراغت (استفاده از زمان، منابع و امکانات)