در راستای ارتقای همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری با دانشگاه های کشور چین صورت گرفت: استاد تاریخ و تمدن دانشگاه تربیت مدرس استان شان سی کشور چین  به عنوان استاد وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد

مدیر روابط بین الملل و همکاری های علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: پروفسورهان، استاد برجسته تاریخ و تمدن دانشگاه تربیت مدرس استان شان‌سی چین، روز شنبه طی امضای قراردادی به عنوان استاد وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد.

دکتر غلامعلی فرزی در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه با اشاره به اینکه حوزه مطالعاتی این استاد چینی اسلام شناسی در چین است  اظهار امیدواری کرد که پرفسور هان بتواند نقش موثری در ارتقای روابط علمی دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه های کشورهای آسیایی به ویژه کشور چین ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه جذب استاد وابسته در این دانشگاه بر اساس تاکید وزارت علوم و ریاست محترم دانشگاه و بر مبنای ایین نامه جذب استاد وابسته صورت می گیرد، افزود: پیشتر دکتر داود معصومی، استاد دانشگاه یوله (Gavle) سوئد و دکتر فرشید صفات، استاد دانشگاه برادفورد انگلستان به عنوان اعضای هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شده بودند.

دکتر فرزی اظهار کرد: استادان وابسته بصورت پاره وقت با دانشگاه ها همکاری می کنند و در یک دوره زمانی تعیین شده با حضور در دانشگاه به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازند هرچند ارتباط علمی آنها با دانشگاه همواره برقرار است.

مدیر روابط بین الملل دانشگاه حکیم سبزواری عنوان کرد: از همکاران محترم هیات علمی درخواست می کنیم در راستای گسترش تعاملات بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری مشارکت با اساتید برجسته و محققان به نام دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی سراسر دنیا در قالب برگزاری ویدیو کنفرانس و ورکشاب و راهنمایی و مشاوره مشترک برای پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی را گسترش دهند تا ضمن این همکاری ها, دانشگاه بتواند از توانمندی این استادان و محققان در راستای ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در قالب عضو هیات علمی وابسته بهره مند گردد.