کتاب برجسته فیزیولوژی ورزشی پیشرفته که به عنوان یکی از معتبرترین کتب رفرنس دوره های ارشد و دکتری این رشته محسوب می شود  با همکاری اساتید به نام رشته فیزیواوژی ورزشی کشور از جمله  دکتر محمد رضا حامدی نیا رئیس دانشکده علوم ورزشی عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری ترجمه شد.

دکتر محمد رضا حامدی نیا در گفتگو با  روابط عمومی دانشگاه  با اشاره به اینکه کتاب فیزیولوژی ورزشی توسط دانشمندان مشهور علوم ورزشی نوشته شده ، گفت: با توجه به اهمیت موضوع این کتاب انتشارات سازمان ” سمت” اقدام به هماهنگی بین اساتید به نام فیزیولوژی ورزشی کشور جهت ترجمه این کتاب کرد.

رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه با اشاره به اینکه این کتاب در دو جلد و حدود ۱۳۰۰ صفحه بعد از گذشت ۳ سال به چاپ رسید، تصریح کرد: در این کتاب اساتید دانشگاه های تهران، خوارزمی، مازندران، شهید بهشتی ، زنجان، گیلان و حکیم سبزواری در ترجمه این کتاب همکاری داشته اند.

صفحه اینستاگرام رسمی خبرگزاری دانشجو                                              عضویت در صفحه رسمی اینستاگرام اخبار دانشگاه حکیم سبزواری