دکتر داود معصومی، استاد دانشگاه یوله (Gavle) سوئد، به عنوان دومین هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری معرفی شد.

مدیر دفتر همکاری های علمی بین المللی و ارتباط با صنعت دانشگاه حکیم سبزواری با اعلام این خبر به روابط عمومی دانشگاه گفت: در راستای ارتقای دیپلماسی علمی بین المللی دانشگاه حکیم سبزواری قرارداد همکاری با دکتر داود معصومی، نخبه ایرانی و استاد دانشگاه  یوله (Gavle) سوئد به عنوان دومین عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم سبزواری امضا شد.

دکتر غلامعلی فرزی افزود: دکتر معصومی دارای مدرک دکتری رشته تکنولوژی آموزشی است و قرار است در قالب این همکاری به تدریس روش ها و فنون تدریس به صورت مشترک در گروه علوم تربیتی بپردازد.

وی با اشاره به اینکه جذب استاد وابسته در این دانشگاه بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر “فرایند جذب نخبگان غیر مقیم” صورت گرفته است، افزود: در راستای این آیین نامه در اردیبهشت ماه گذشته نیز دکتر فرشید صفات، استاد دانشگاه برادفورد انگلستان به عنوان نخستین عضو هیات علمی وابسته دانشگاه حکیم معرفی شد.

دکتر فرزی گفت:  بر اساس سیاست های دانشگاه حکیم سبزواری در بخش همکاری های بین المللی، هم اکنون چند پرونده مربوط به جذب استادان وابسته از دانشگاه های مختلف خارج از کشور بویژه اروپا در دانشگاه  حکیم سبزواری در دست بررسی است و امیدواریم تا پایان سال پرونده های دیگری نیز به نتیجه برسد.

دکتر داود معصومی، عضو هیات علمی وابسته دانشگاه

وی اظهار کرد: استادان وابسته بصورت پاره وقت با دانشگاه همکاری می کنند و در یک دوره زمانی تعیین شده با حضور در دانشگاه به فعالیت های آموزشی و پژوهشی می پردازند.