استاد و دانشیار گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری در زمره ۲ درصد شیمیدان های برجسته دنیا قرار گرفتند.

مدیر گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه گفت: بر اساس آخرین نتایج اعلام شده توسط پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI)، نام دکتررضا طیبی استاد تمام گروه شیمی و دکتر مهدی بقایری دانشیار گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری، در فهرست ۲ درصد شیمیدان های برجسته دنیا قرار گرفته است.

دکتر امیرحسن امیری  افزود: معیار انتخاب پژوهشگران برتر در حوزه شیمی، براساس شاخص H)H-index) و تعداد استنادات به مقالات چاپ شده می باشد که بر مبنای این پارامترها فهرست دانشمندان مرتب سازی و سپس دو درصد برتر آن در حوزه های مختلف انتخاب و معرفی می شوند.

مدیر گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری ادامه داد: میزان بالای استنادهای صورت گرفته به پژوهش های یک محقق، نشان دهنده کیفیت بالای پژوهش های وی بوده، که این نکته سبب می شود این پژوهش ها از طرف جامعه علمی دنیا بیشتر پذیرفته شود.

دانشیار گروه شیمی دانشگاه حکیم سبزواری خاطرنشان کرد: انتخاب اساتید دانشگاه در لیست محققان برجسته دنیا باعث استوار شدن مرجعیت علمی دانشگاه حکیم سبزواری در دنیا و ترغیب پژوهشگران و دانشجویان جوان دانشگاه به کارهای پژوهشی خواهد شد.

دکتر امیرحسن امیری خاطرنشان کرد: دکتر طیبی در حوزه شیمی معدنی و دکتر بقایری در حوزه شیمی تجزیه در دانشگاه حکیم سبزواری مشغول به فعالیت و پژوهش می باشند.

روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری کسب این افتخار جهانی و دستاورد با ارزش را به جامعه دانشگاهی شهرستان سبزوار و به  ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان  گرو ه شیمی دانشگاه تبریک عرض می نماید.

لینک دسترسی به فهرست ۲ درصد شیمیدان های برجسته دنیا:

https://drive.google.com/file/d/1bUJrvurVVBbxSl9eFZRSHFif7tt30-5U/view?fbclid=IwAR3BOFdsaaF_5mOEdt3HQxu7bWUCrpsBTad2KVTcqzf9v2VPP09DvUdkAGU