استاندار خراسان رضوی گفت : دانشگاه حکیم سبزواری یکی از دانشگاه های موفق استان  در حوزه توسعه علمی و آموزشی است.

 علی رضا رشیدیان در جریان سفر به شهرستان سبزوار و برگزاری بیست ششمین جلسه شبکه علمی دانشگاه های خراسان رضوی در محل دانشگاه حکیم سبزواری، با اشاره به وضعیت خوب علمی این دانشگاه، افزود: این دانشگاه دانشگاهی زنده، پویا و فعال در عرصه های مختلف است و متناسب با اسم عزیز و بزرگ فیلسوف عالیقدر، حکیم سبزواری با شتاب در حال پیشرفت و توسعه است.

وی در ادامه با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی رئیس دانشگاه حکیم سبزواری در جهت مدیریت سبز و استفاده بهینه از منابع انرژی خاطرنشان کرد:اقدامات موثر صورت گرفته در این دانشگاه در راستای کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری قابل تقدیر است و انتظار می رود دانشگاه این تجربه موفق را به سطح شهرستان نیز انتقال دهد.

استاندار خراسان رضوی افزود: امروز عرصه هنرمندی دانشگاه های استان و کشور به فعلیت رساندن ظرفیت های بالقوه و استفاده از فرصت تحریم برای جهش و سرعت در توسعه علمی است.

رشیدیان با اشاره به تحریم های ظالمانه دشمن علیه کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: هدف اصلی از این تحریم ها، مردم و ایجاد نارضایتی در آنان است که با رویکرد فشار از پایین و اختلاف در بالا  اعمال شده است .

 وی تاکید کرد : دانشگاه ها مصداق عملی “ما می توانیم “هستند و در این راستا از جمله آموزه های مهم انقلاب اسلامی خدا باوری و خودباوری بود که باعث دستاورد چشمگیری طی ۴۰ سال گذشته شد و امروز هم با اتکا به آن ها و توان خود می توانیم بسیار پیشروتر از گذشته عمل کنیم.

وی وظیفه اصلی دانشگاه ها و مراکز رشد را در این شرایط تلاش مضاعف برای توسعه علمی کشور دانست و گفت: باید تمامی زمینه هایی که دشمنان از آن به عنوان اهرم و زمینه فشار استفاده می کنند شناسایی واز ظرفیت های دانشگاهی استان و کشور برای رفع آن بهره برد.


رشیدیان وجود چهار هزار و ۶۰۰ عضو هیات علمی در استان را ظرفیتی بالقوه برشمرد و بر لزوم تقویت ارتباط مراکز علمی و دانشگاهی و پژهشی با بخش های صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و خدمات در راستای تحقق خودکفایی تاکید کرد.

رشیدیان گفت: با اجرایی شدن این امر علاوه بر تحقق شعار سال مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، زمینه اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی هم فراهم می شود.

استاندار خراسان رضوی افزود: در حوزه کارآفرینی با ورود دانشگاه ها به موضوع اشتغال و بررسی اشکالاتی که در حوزه دانشگاه های کارآفرین در دوره های قبلی وجود داشته نیز امید است با همت مدیران دانشگاه ها این موضوع مدیریت شده و به نوعی دانش آموختگان دغدغه کار و اشتغال نداشته باشند.


وی تصریح کرد : باید به گونه ای عمل کرد که این دانش آموختگان بعد از فراغت از تحصیل هم برای خود و هم دیگران اشتغال ایجاد کنند و با استفاده از مزیت های فوق العاده استان بتوانند روند توسعه ای این خطه را سرعت بخشند در این راستا باید بین این مزیت ها و نیز ظرفیت های انسانی تعامل و رابطه معنا داری برقرار کنیم که امید است با کمک شبکه دانشگاهی و علمی و بخش های فعال به این امر رسیده و به سرعت شاهد دانشگاه های نسل دو و سه باشیم .


رشیدیان در این میان هم افزایی و همگرایی آموزش و پرورش با مراکز آموزش عالی را به منظور اثربخشی بیشتر آموزش ها و نیز تلاش برای استفاده از ظرفیت همه دانشگاه ها و تبدیل آنها به مراکز آموزش عالی نسل دوم و سه و چهار که کارآفرین و نوآورهستند ، ضروری و بسیار با اهمیت خواند.


وی حمایت از پژوهش های مساله محور، تجاری سازی ایده ها، تقویت سازوکار اقتصاد دوجانبه، یکپارچه سازی و ارتقا سطح آموزش های عرضه محور ، تسهیل و تشویق فرآیند تاسیس شرکت های دانش بنیان، یکپارچه سازی نظام ملی نوآوری با رویکرد دانشگاه یادگیرنده، تقویت شبکه نخبگانی استان، فرهنگ سازی و معرفی الگوهای موفق علم و فناوری، توسعه سازوکار وقف در حوزه علم و فناوری و تحلیل پژوهش های فناوری مبتنی بر آمایش سرزمینی را مورد تاکید قرار داد.