دکتر بهمن کروجی طی نامه ای  ضمن آرزوی توفیق و بالندگی بیش ار پیش برای دانشگاه، از سمت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری کنارگیری کرد.

متن این نامه بدین شرح است.
جناب آقای دکتر مولوی
سرپرست محترم دانشگاه 
با سلام 
احتراما  ضمن آرزوی توفیق روز افزون برای حضرت عالی و بالندگی بیش از پیش برای دانشگاه بدینوسیله تقاضای کناره گیری   از سمت    معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی  را دارم.خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرمایید.
و اما: سپاس خداوند متعال را موقعی که توفیق خدمت عطا نمود و شکر به خاطر فراغت از امور اجرایی که اینک نصیب بنده نموده است. شکر خالق بدون سپاسگزاری از مخلوق به کمال نمیرسد لذا از تمامی معاونین و مدیران دانشگاه ، روسای محترم دانشکده ها ،مدیران محترم  حوزه آموزش ، کارکنان خدوم  حوزه معاونت و آموزش های دانشکده ها ، اعضای محترم هیات علمی و تمام عزیزانی که با همراهی ، همفکری ، ارائه انتقادات و پیشنهادات خود بنده را در انجام وظایفم کمک نمودند  کمال تشکر و امتنان را دارم .
                                                                                                                   سلامت و سربلند باشید
                                                                                                                          بهمن کروجی