استقبال اساتيد، کارکنان و دانشجويان از رئيس جديد دانشگاه

مزار شهداي گمنام دانشگاه امروز يکشنبه ۲۴ آذر ماه، ميزبان جمع کثيري از اساتيد، کارکنان و دانشجوياني بود که در حرکتي خودجوش با حضور با شکوهشان، انتصاب آقاي دکتر جواد حداد نيا، رئيس جديد دانشگاه و نماينده دولت تدبير و اميد را تبريک گفته و از زحمات و خدمات بي شائبه دکتر محمديان در طول چندين سال مسئوليت وي تقدير به عمل آوردند.

*

مراسم استقبال از رئيس جديد دانشگاه در قاب تصوير

*

IMG_2629     IMG_2632

IMG_2653     IMG_2659

IMG_2688     IMG_2705

IMG_2709     IMG_2713

IMG_2760     IMG_2785

IMG_2794     IMG_2817

IMG_2836     IMG_2852

IMG_2900     IMG_2911

IMG_2958     IMG_3002

IMG_3014     IMG_3025