نشست علمی- تخصصی  روز معمار و گرامیداشت هفتۀ میراث فرهنگی که به همت دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه  و انجمن علمی معماری  برگزار شد، مورد استقبال بی نظیر و چشمگیری واقع گردید.

این نشست در دو نوبت صبح و بعد از ظهر از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۱۷/۲/۹۷ در تالار اجتماعات بیهقی با حضور شایان توجه استادان معماری، اعضای شورای­شهر، مسئولین دانشگاه، دانشجویان معماری و دیگر دانشجویان رشته های مرتبط برگزارگردید.

اولین سخنران و مهمان ویژۀ این همایش، دکتر دانیال منصفی، دانش آموختۀ دکترای شهرسازی از دانشگاه صنعتی دورتمند آلمان و عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود بود؛ موضوع سخنرانی ایشان “آسایش حرارتی در فضاهای شهری” بود که در سخنان خود به پارمترهای مؤثر در آسایش حرارتی، اعم از فضای سبز، آب، اقلیم و…. اشاره نمود.

دومین سخنران دکترحسن استاجی، دانش آموختۀ  دکترای معماری از دانشگاه هنرهای کاربری وین اتریش، عضو هیأت علمی و رئیس دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه حکیم سبزواری، با موضوع “رفتار حرارتی خانه های تاریخی سبزوار” بود که درخصوص رفتار حرارتی، نوع معماری و ساخت خانه ­های قدیمی سبزوار در عصر قاجار، پهلوی اول و دوم و معماری معاصر توضیحاتی ارائه نمود. در پایان جلسه پرسش و پاسخ بین اعضای هیأت علمی حاضر و دانشجویان صورت گرفت .

در نوبت بعد از ظهر تعداد ۳ دستگاه اتوبوس برای بازدید دانشجویان و مهمانان همایش از باغ های تاریخی سبزوار نظیر باغ اسکویی و باغ بقراط در نظر گرفته شد که این بازدید علمی نیز با استقبال دانشجویان مواجه شد.

امید است این همایش و نشست ها علاوه بر ارتقای بار علمی، باعث توجه بیشتر مردم و مسوولان به حفظ آثار تاریخی بومی و ملی گردد.