رئیس دانشگاه از اعطای مجوز سامانه مجازی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه های سراسر کشور به دانشگاه حکیم سبزواری خبر داد.

دکتر حدادنیا با اشاره به اینکه در گذشته شیوه جذب اعضای هیأت علمی به صورت دستی انجام می گرفت، افزود:

” در شیوه جدید کاملاً به صورت مجازی روند اجرائی امور قابل پیگیری و در دسترس افراد متقاضی خواهد بود.”

رئیس دانشگاه با بیان اینکه با پیشنهاد دانشگاه حکیم و موافقت وزارت علوم، از این پس این سامانه مجازی در دانشگاه حکیم مستقر خواهد بود، ادامه داد:

” با توکل بر خدای متعال مراسم افتتاح رسمی این سامانه از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور وزیر علوم در مشهد در تاریخ ۶ شهریور صورت خواهد گرفت.”