استقرار غرفه استقبال از دانشجویان جدیدالورود در پایانه مسافربری

انجمن خیریه دانشگاه حکیم سبزواری با همکاری معاونت دانشجویی دانشگاه به منظور استقبال و همچنین راهنمایی دانشجویان ورودی ۹۴ اقدام به ایجاد غرفه استقبال از این دانشجویان در محل پایانه مسافربری سبزوار نمود.

در این غرفه ضمن معرفی قسمت های مختلف دانشگاه و ارائه راهنمایی های لازم به دانشجویان، راجع به اهداف و فعالیت های انجمن خیریه دانشگاه نیز اطلاع رسانی شد.

?
 

————————————————————————————————————————

همچنین بر اساس نتایج ارزیابی عملکرد معاونت های دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور در سال ۱۳۹۳ که از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت متبوع اعلام شده است؛ امتیازات عملکرد مدیریت دانشجویی و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه حکیم سبزواری بیشتر از مجموع میانگین امتیازات دانشگاه های بزرگ (با جمعیت دانشجویی ۵ تا ۱۰ هزار نفر) بوده است.
ضمن عرض تبریک، از خداوند سبحان مزید توفیقات همکاران محترم را مسالت داریم.