اصلاحیه تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی۱۴۰۲-۱۴۰۱ از سوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.

بر طبق این تقویم انتخاب واحد ورودی های مختلف از طریق سامانه آموزش در بازه زمانی شنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۱ لغایت سه شنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۱صورت خواهد گرفت و حذف و اضافه طی روزهای یکشنبه،  دوشنبه و سه شنبه ۷و ۸و ۹ اسفندماه ۱۴۰۱خواهد بود.

همچنین شروع کلاس های این ترم یکشنبه ۲۳بهمن ماه ۱۴۰۱و پایان کلاس های این ترم تحصیلی نیز چهارشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲خواهد بود،امتحانات نیز شنبه ۲۷ خرداد ماه ۱۴۰۲ لغایت ۵ شنبه ۸تیر ماه ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد.