اصلاحیه تقویم تحصیلی نیمسال اول ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از سوی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد.

بر طبق این تقویم انتخاب واحد ورودی های مختلف از طریق سامانه آموزش در بازه زمانی شنبه ۱۸ شهریورماه لغایت سه شنبه ۲۱ شهریور۱۴۰۲ صورت خواهد گرفت و حذف و اضافه طی روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه ۱۰،۱۱و۱۲مهرماه  ۱۴۰۲خواهد بود.

  همچنین شروع کلاس های این ترم یکم مهرماه و پایان کلاس های این ترم تحصیلی نیز چهارشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۲خواهد بود،امتحانات نیز شنبه ۲۳ دی ماه لغایت پنجشنبه ۷بهمن برگزار خواهد شد.