با توجه به شیوع کرونا و پیرو اطلاعیه استانداری خراسان رضوی، کلیه فعالیت های آموزشی و برگزاری کلاس های آموزشی  دانشگاه از امروز ۴ اسفندماه تا پایان هفته تعطیل شد، جزییات کاملتر متعاقبا اعلام می شود. فعالیت های بخش اداری به قوت خود باقی است.