قابل توجه دانشجویان دختر روزانه متقاضی خوابگاه های دولتی نوع ۲ ( خوابگاه بهار )
به اطلاع می رساند دانشجویانی که فرم الکترونیکی امتیازبندی خوابگاه های دولتی نوع ۱ را تکمیل نموده و  واجد شرایط اسکان در خوابگاه های دولتی نوع ۱ نشده اند و متقاضی خوابگاه های دولتی نوع ۲ می باشند ، می توانند از تاریخ ۹۵/۰۶/۰۶ لغایت ۹۵/۰۶/۱۲ از طریق لینک ذیل ، ثبت نام نمایند .
اطلاعیه شماره ۶