قابل توجه دانشجویان

به دلیل بروز رسانی سیستم ثبت اتاق خوابگاه ها دانشجویانیکه امروز مورخ ۹۶/۰۵/۳۰ (تا این لحظه )اقدام به گروه بندی و ثبت اتاق نمودن بایستی مجددأ اقدام نمایند . بدیهی است چنانچه اقدام به ثبت مجدد ننمایند اتاق برای آنها ثبت نخواهد شد. سایر دانشجویان در بازه زمانی اعلام شده در پرتال دانشجویی اقدام به ثبت نمایند.